Semestr VI

PROGRAM PROGRAM STUDIÓW na rok akademicki 2011/2012
Kierunek: Chemia budowlana rodzaj studiów: I st. inż.
Semestr realizowany w Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica

SEMESTR VI ( AGH)

ECTS

Przedmiot

w

ć

l

p

s

suma

5

Technologia materiałów wiążących i betonów

3

45

5

Technologia ceramiki budowlanej i materiałów termoizolacyjnych

3

45

5

Materiały ceramiczne w budownictwie

1

2

1

60

5

Szkło i materiały szkliste w budownictwie

1

2

1

60

4

Chemia krzemianów

2e

1

1

60

4

Projektowanie materiałów i komputerowa nauka o materiałach

2e

1

2

75

Blok V przedmiotów do wyboru (student wybiera jeden z poniższej listy)

2

Materiały budowlane a środowisko człowieka

1

1

30

2

Zagospodarowanie surowców wtórnych w przemyśle materiałów budowlanych

1

1

30

2

Gospodarka surowcowa

1

1

30

2

Materiały budowlane w nowoczesnym budownictwie jednorodzinnym

1

1

30

2

Własności mechaniczne ceramicznych materiałów budowlanych

1

1

30

2

Modyfikowanie barwy ceramicznych materiałów budowlanych

1

1

30

2

Materiały termoizolacyjne i termoprzewodzące

1

1

30

2

Nowoczesne systemy dociepleń

1

1

30

2

Technologie spoiw gipsowych

1

1

30

2

Wpływ domieszek i dodatków mineralnych na właściwości kompozytowych materiałów cementowych

1

1

30

2

Fizykochemia układu: surowce ilaste-woda

1

1

30

2

Autoklawizowane materiały budowlane

1

1

30

30

RAZEM SEMESTR VI

7

1

11

6

375

Wydział IMiC AGH

AGH-W

Wydział Chemiczny PG

PG-W

Wydział Chemiczny PŁ

PL-W

Ostatnie zmiany

21 maja 2015 14:53

Dziś jest

wtorek, 23 kwietnia 2024