Wydział Chemiczny PŁ

PL-W

Wydział Chemiczny jest jednym z trzech najstarszych wydziałów Politechniki Łódzkiej. Powstał w 1945 roku i od tej pory znany jest w Polsce i na świecie jako silny ośrodek badawczy o poważnych osiągnięciach naukowo-dydaktycznych. Wydział prowadzi studia I, II i III stopnia na kierunkach Technologia Chemiczna, Chemia, Ochrona Środowiska, Inżynieria Materiałowa oraz na makrokierunku Nanotechnologia. Wszystkie wymienione kierunki otrzymały pozytywną akredytację PKA na kolejne 6 lat. Kadra naukowo-dydaktyczna liczy około 130 nauczycieli akademickich, wśród nich: 44 profesorów (profesorów tytularnych i doktorów habilitowanych).

Programy kształcenia na wszystkich kierunkach cechuje interdyscyplinarność, co gwarantuje przygotowanie specjalistów potrafiących łączyć wiedzę chemiczną i inżynieryjno-techniczną. Ponadto studenci są zapoznawani z podstawami marketingu, strategii biznesu i finansów, uzyskują certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie B2 oraz umiejętność korzystania z tekstów technicznych w tym języku. Dzięki temu absolwenci Wydziału znajdują zatrudnienie w różnych gałęziach przemysłu, w administracji publicznej, w szkolnictwie oraz w placówkach naukowo-badawczych w kraju i za granicą. Od jego powstania do chwili obecnej Wydział ukończyło blisko 6000 studentów uzyskując tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera. Obecnie na Wydziale studiuje około 1500 osób.

Laboratoria badawcze Wydziału wyposażone są w najnowocześniejszą aparaturę naukową, a jego pracownicy utrzymują liczne kontakty z innymi placówkami naukowo-dydaktycznymi w kraju i za granicą. Umożliwia to prowadzenie badań na najwyższym światowym poziomie, a doktoranci mają liczne możliwości wyjazdów na staże oraz konferencje. Rokrocznie około 20 absolwentów studiów doktoranckich uzyskuje stopień doktora chemii w zakresie chemii lub doktora nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej. Wydział posiada również uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

 

http://chemia.p.lodz.pl

Ostatnie zmiany

21 maja 2015 14:53

Dziś jest

sobota, 03 grudnia 2022